Tingens lydnad och människans väntan Nödvändighet, nåd, handling och tänkande Simone Weils filosofi

Publication Type

Thesis

Year of Publication

2017

Author

Christola, Victor

Pages

39

Publisher

Södertörns högskola | Institutionen för Kultur och lärande

Work Type

BA Thesis

Language

Swedish

Keywords

necessity
grace
Spinoza, Benedictus de
attention

url

http://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1107624/FULLTEXT01.pdf