Odległość wymiarem miłości – szkic o poezji Jana Twardowskiego i jego inspiracji filozofią Simone Weil

Publication Type

Journal Article

Year of Publication

2019

Author

Bohdziewicz-Sulecka, Beate

Journal

Język – Szkoła – Religia

Volume

14

Number

1

Pages

23-39

Language

Polish

Keywords

Twardowski, Jan
love
influence

url

https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JSR/article/view/3329