Search BibliographyShowing 5 posts of 5 posts found.

Slight Exaggeration

Farrar, Straus and Giroux,

2017

Author(s): Zagajewski, Adam

A Defense of Ardor

Farrar, Straus and Giroux,

2014

Author(s): Zagajewski, Adam

Figury bycia : od refleksji postmetafizycznej do lektury figuralnej (Teresa z Lisieux, Simone Weil, Emil Cioran)

Filologia Romańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

2013 : 215

Author(s): Tomczak, Patrycja

Las ideas estéticas de Adam Zagajewski y sus fuentes clásicas

Philosophy, Universidad de Granada,

2012

Author(s): Diaz-Pintado Hilario, Angel Enrique

Über Simone Weil: Aus den Cahiers 1957-1972

Akzente: Zeitschrift Fur Literatur,

1998 : 293-296

Author(s): Cioran, Emil M.