Search BibliographyShowing 3 posts of 3 posts found.

Tiden : Guds abdikation och människans villkor

Ad lucem: tidskrift för kultur och livsåskådning,

2003 : 4-13

Author(s): Numminen, Tuija

Teologins relation till politik : tankar hos Simone Weil och Dorothee Sölle

Finsk Tidskrift : kultur, ekonomi, politik,

2002 : 409-414

Author(s): Numminen, Tuija

God, Power and Justice in Texts of Simone Weil and Dorothee Sölle

Åbo Akademis University,

2001 : 221

Author(s): Numminen, Tuija