Tiden : Guds abdikation och människans villkor

Publication Type

Journal Article

Year of Publication

2003

Author

Numminen, Tuija

Journal

Ad lucem: tidskrift för kultur och livsåskådning

Volume

95

Number

1

Pages

4-13

Language

Swedish

Keywords

Casper, Bernard