Search BibliographyShowing 1 posts of 1 posts found.

Å bære sin egen byrde. Skyld og utenforskap i Marilynne Robinsons romaner. En litteraturfilosofisk nærlesning

Institutt for lingvistiske, litteraere og estetiske studier, Universitet i Bergen,

2018 : 77

Author(s): Lundh, Live