Å bære sin egen byrde. Skyld og utenforskap i Marilynne Robinsons romaner. En litteraturfilosofisk nærlesning

Publication Type

Thesis

Year of Publication

2018

Author

Lundh, Live

Academic Department

Institutt for lingvistiske, litteraere og estetiske studier

Pages

77

Publisher

Universitet i Bergen

Work Type

MA thesis

Language

Norwegian

Keywords

Robinson, Marilynne

url

http://hdl.handle.net/1956/17750