Search BibliographyShowing 4 posts of 4 posts found.

“The Most Intimate Bond”: Metaxological Thinking in Simone Weil and Iris Murdoch

Iris Murdoch Connected: Critical Essays on her Fiction and Philosophy, University of Tennessee Press,

2014 : 153-182

Author(s): Larson, Kate

“Allt som har ett värde är frukten av ett sammanträffande” : värdebegreppet hos Simone Weil och bos Iris Murdoch

På spaning... Från Svenska kyrkans forskardagar 2009, Verbum,

2010 : 343-351

Author(s): larson, Kate

“Everything Important is to Do With Passion” : Iris Murdoch’s Concept of Love and Its Platonic origin

Philosophy, Uppsala Universitet,

2009 : 185

Author(s): Larson, Kate

Det korta uppehåll mellan impuls och handling, där en tanke kommer in”: Simone Weil om avskildhetens betydelse

Svensk Teologisk Kvartalskrift,

2009 : 98-107

Author(s): Larson, Kate