Una refexión sobre la justícia en Simone Weil

Publication Type

Journal Article

Year of Publication

2010

Author

Bea Pérez, Emilia

Journal

Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Volume

132

Pages

36-52

Language

Catalan

Keywords

Justice
God

url

http://cdl3.cdl.cat/images/pdfs/_Numero_132.pdf