Sprawiedliwość jako pojęcie transcendentalne Immanuela Kanta i Simone Weil wyobrażenie o warunkach umożliwiających życie polityczne

Publication Type

Journal Article

Year of Publication

1998

Author

Nalepa, Monika

Journal

Przeglad Humanistyczny

Number

17

Pages

122-138

Language

Polish

Keywords

Kant, Immanuel