Simone Weilová: Boží láska a lidský úděl

Publication Type

Journal Article

Year of Publication

1998

Author

Augustová, Zuzana

Journal

Kritický sborník

Volume

18

Number

1

Pages

72-77

Language

Czech

Keywords