Simone Weil w sporze z personalizmem

Publication Type

Book Chapter

Year of Publication

2012

Author

Kłoczowski, Jan Andrzej

Editor

Duchliński, Piotr

Book

W kręgu inspiracji personalizmu etycznego

Pages

143-156

Publisher

Akademia Ignatianum

Place Published

Krakow

Language

Polish

Keywords

philosophy

url

http://bc.upjp2.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=3654Version posted at: http://www.tischner.org.pl/jan-andrzej-kloczowski-op/simone_weil_w_sporze_z_personalizmem