Simone Weil

Publication Type

Book Chapter

Year of Publication

1999

Author

Davies, Grahame

Book

Sefyll yn y Bwlch: Cymru a'r mudiad gwrth-fodern: Astudiaeth o waith R.S. Thomas, Saunders Lewis, T.S. Eliot, a Simone Weil

Pages

97-134

Publisher

Gwasg Prifysgol Cymr (University of Wales Press)

Place Published

Caedydd (Cardiff)

Language

Welsh

Chapter

3

Keywords