Podstawy sprzeciwu wobec form wykluczenia społecznego według Simone Weil

Publication Type

Book Chapter

Year of Publication

2006

Author

Kotkowska, Elżbieta

Editor

Baniak, Józef

Book

Państwo i Kościół wobec aktualnych form wykluczenia i marginalizacji ludzi

Series Volume

3

Pages

199-211

Publisher

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny

Place Published

Poznan

Language

Polish

Series Title

Społeczeństwo i Kościół.

Keywords