La justíicia és en un altre Iloc

Publication Type

Journal Article

Year of Publication

2010

Author

Greco, Tommaso

Journal

Revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Volume

132

Pages

65-75

Language

Catalan

Keywords

justice

url

http://cdl3.cdl.cat/images/pdfs/_Numero_132.pdf