Det Kvinnliga Geniet

Publication Type

Book Chapter

Year of Publication

2002

Author

Korsström, Tuva

Book

Kan kvinnor tänka? : en undersökning av det kvinnliga tänkandets villkor

Pages

72-102

Publisher

Brutus Östlings Bokförlag Symposion

Place Published

Stockholm

Language

Swedish

Keywords