“Båda är vi fördömda – låt oss gå tillsammans!”: Att läsa Brott och straff i en kristen teologisk kontext

Publication Type

Thesis

Year of Publication

2013

Author

Bandak, George

Academic Department

Comparative Literature

Pages

35

Publisher

Högskolan Dalarna

Place Published

Dalarna, Sweden

Language

Swedish

Advisor

Blomberg, Yvonne

Keywords

Hamilton, William

url

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:634815