A może poprzez lekturę? O doświadczaniu duchowości Józefa Czapskiego

Publication Type

Journal Article

Year of Publication

2014

Author

Janiak, Agata

Journal

Humaniora: Czasopismo Internetowe

Volume

6

Number

2

Pages

73-81

Language

Polish

Keywords

spirituality
Metaphysics
Czapski, Józef

url

http://humaniora.amu.edu.pl/sites/default/files/humaniora/Humaniora%20nr%206/Hum_2_2014_Janiak.pdf