Search BibliographyShowing 1 posts of 1 posts found.

Simones Veijas ciešanu ceļš pie Dieva

Ceļš: Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums,

2014 : 73-95

Author(s): Rode, Liga