Search BibliographyShowing 3 posts of 3 posts found.

Utsattheten – Simone Weils väg till ett religiöst liv

Comparative Religion, Åbo Academi University,

2000 : 172

Author(s): Olin, Mikael

Misslyckanden

Ad lucem : tidskrift för kultur och livsåskådning,

1999 : 8-13

Author(s): Olin, Mikael

Utsattheten som moralisk aktör – en faktor i Simone Weils religiösa utveckling : En religionspsykologisk läsning av övergången till religiöst liv i en persons historia.

Åbo Akademis,

1996 : 169

Author(s): Olin, Mikael