Search BibliographyShowing 1 posts of 1 posts found.

Z ducha judaizmu: Simone Weil i Edyta Stein

Żydzi Wschodniej Polski, Wydawnictwo Alter Studio,

2016 : 359-374

Author(s): Krukowska, Halina