Search BibliographyShowing 1 posts of 1 posts found.

Ślady fenomenologii Edmunda Husserla w twórczości Simone Weil

Logos i Ethos,

2020 : 55-76

Author(s): Fiutak, Karolin