Search BibliographyShowing 2 posts of 2 posts found.

Weil

Filosofi och medicin: Från Palton till Foucault, Thales,

2012 : 217 -231

Author(s): Zeiler, Kristin

Simone Weil: personen, det heliga och etiken

På spaning... Från Svenska kyrkans forskardagar 2009, Verbum,

2010 : 117-131

Author(s): Zeiler, Kristin